Roman Leśniczak (kupiec)

Urodzony 25 grudnia 1897 r. w Rakoniewicach. Uczestnik strajku szkolnego w Rakoniewicach. W latach 1912-1916 przebywał w Poznaniu w szkołach i praktykach zawodowych.
W grudniu 1918 r. wstąpił do Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Rakoniewicach.

3 stycznia 1919 r., kiedy to władze miasta objęły w nocy urzędowanie zostało zwołane o godz. 13-tej zebranie dla Polaków i Niemców celem omówienia zorganizowania obrony miasta i rozstawienia patroli polskich. Na zebraniu tym Roman Leśniczak wygłosił krótkie przemówienie, w którym to nawoływał do stawienia oporu zaborcom. 4 stycznia 1919 r., kiedy do Rakoniewic od strony Rostarzewa zbliżały się regularne oddziały niemieckie i dochodziły odgłosy strzelaniny pośpiesznie udał się rowerem do Wielichowa celem wezwania pomocy.

ODZNACZENIA

  1. Wielkopolski Krzyż Powstańczy
  2. Medal Zwycięstwa i Wolności

0 komentarze:

Prześlij komentarz